[ezcol_1half]

Tworzywa sztuczne są obecnie najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym w przemyśle i wszechobecne w życiu codziennym każdego z nas. Jednak poważną wadą tego typu produktów jest ich bardzo długi czas rozkładu. Możemy przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie ilości tego typu odpadów. [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Green planet in your heart hands - usa - environment concept[/ezcol_1half_end]

Firma IWRO-PAK zajmuje się odzyskiem i recyklingiem tworzyw sztucznych, a w szczególności odpadów poprodukcyjnych. Korzystając z naszych usług masz gwarancję i pewność, że oferowane przez nas usług są zgodne z prawnymi wymogami ochrony środowiska. Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje na odzysk, recykling oraz transport odpadów z tworzyw sztucznych. Potwierdzamy karty przekazania odpadów.

[ezcol_1half]Sl 2[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Aby proces recyklingu odpadów mógł przebiegać w sposób prawidłowy musi być spełnione wiele warunków. Tworzywa sztuczne stanowią doskonały materiał wtórny do ponownego przerobu w technologii recyklingu. Różnorodność ich składu wymaga zastosowania odpowiednich technik oraz urządzeń w procesie przemiału. Mając powyższe na uwadze wykorzystując wieloletnią wiedzę oraz wspomagani doświadczonym zespołem pracowników jesteśmy w stanie zagwarantować przemiał na bardzo wysokim poziomie.

[/ezcol_1half_end]

Ponadto działamy zgodnie z wymogami prawa odnośnie ochrony środowiska. Dostarczone do nas odpady poddawane są obróbce wstępnej, a następnie sortowane i rozdrabniane przy użyciu nowoczesnych maszyn. Tak przygotowany najwyższej jakości przemiał pakujemy w big-bagi. Potwierdzamy karty przekazania odpadów. Sprawdź nas – zapraszamy do współpracy!