Tworzywa sztuczne są obecnie najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym w przemyśle i wszechobecne w życiu codziennym każdego z nas. Jednak poważną wadą tego typu produktów jest ich bardzo długi czas rozkładu. Możemy przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie ilości tego typu odpadów.

Green planet in your heart hands - usa - environment concept

Firma IWRO-PAK zajmuje się odzyskiem i recyklingiem tworzyw sztucznych, a w szczególności odpadów poprodukcyjnych. Korzystając z naszych usług masz gwarancję i pewność, że oferowane przez nas usług są zgodne z prawnymi wymogami ochrony środowiska. Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje na odzysk, recykling oraz transport odpadów z tworzyw sztucznych. Potwierdzamy karty przekazania odpadów.

Sl 2

Aby proces recyklingu odpadów mógł przebiegać w sposób prawidłowy musi być spełnione wiele warunków. Tworzywa sztuczne stanowią doskonały materiał wtórny do ponownego przerobu w technologii recyklingu. Różnorodność ich składu wymaga zastosowania odpowiednich technik oraz urządzeń w procesie przemiału. Mając powyższe na uwadze wykorzystując wieloletnią wiedzę oraz wspomagani doświadczonym zespołem pracowników jesteśmy w stanie zagwarantować przemiał na bardzo wysokim poziomie.

Ponadto działamy zgodnie z wymogami prawa odnośnie ochrony środowiska. Dostarczone do nas odpady poddawane są obróbce wstępnej, a następnie sortowane i rozdrabniane przy użyciu nowoczesnych maszyn. Tak przygotowany najwyższej jakości przemiał pakujemy w big-bagi. Potwierdzamy karty przekazania odpadów. Sprawdź nas – zapraszamy do współpracy!